Skip to main content

Integritetspolicy

för WeDoBooks Holding A/S

Introduktion

På WeDoBooks tar vi behandlingen av dina personuppgifter på största allvar. Därför kommer vi i följande avsnitt att tydligt beskriva vilken information vi samlar in och hur vi använder den.

Varför samlar vi in information?

När du besöker vår webbplats samlar vi in information som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll för att skapa mervärde för användare och besökare. Om du inte vill att information ska samlas in om dig kan du radera dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen. 

I avsnitten nedan har vi redogjort för vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter vi delar den med.

Hur samlar vi in information?

Information samlas in på två olika sätt:

  1. Information som du lämnar till oss när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, begär en provperiod, laddar ner material på webbplatsen, gör ett köp eller deltar i kampanjer och tävlingar.
  2. Information som vi samlar in via cookies från tredje part (se nedan)

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar vissa eller alla personuppgifter nedan:

  • Uppgifter om dig som du själv har lämnat: namn, e-postadress, telefonnummer, titel och information om din arbetsplats.
  • Information om tidigare köp: information om köp som du har gjort via vår webbplats.
  • Information om marknadsföringspreferenser: dina marknadsförings- och kommunikationspreferenser och den information vi samlar in för att veta vilka produkter och tjänster som är av intresse för dig.
  • Vår korrespondens med dig: omfattar feedback och/eller klagomål via telefon eller e-post.
  • Teknisk information: omfattar IP-adress, typ och version av webbläsare, tidszon, typ och version av plug-in i webbläsaren, operativsystem och plattform.
  • Information om dina besök på våra webbplatser: omfattar URL, clickstream, produkter du har tittat på, sidor du har besökt, svarstider för sidor, nedladdningsfel, varaktighet för besök på specifika sidor, information om interaktion med webbplatsen och metoder som används för att lämna webbplatsen.

Användning av den information vi samlar in

Vi använder den information vi samlar in för att tillhandahålla, underhålla och förbättra din upplevelse av WeDoBooks’s olika brands och våra tjänster. Vi kan också använda informationen i samband med utvecklingen av nya produkter och tjänster, inklusive marknadsföring.

Vi kommer naturligtvis att be om ditt samtycke innan vi använder information för andra ändamål än de som anges i denna sekretesspolicy.

Vår integritetspolicy gäller för de tjänster som erbjuds av WeDoBooks.


WeDoBooks använder följande tredjepartscookies

Namn Leverantör Ändamål Upphör Typ
_ga

Google

Registrerar ett unikt ID som används för att föra statistik över hur besökaren använder webbplatsen.

2 år

HTTP

_ga_#

Google

Används av Google Analytics för att samla in uppgifter om hur många gånger en användare har besökt webbplatsen och datum för det första och sista besöket.

2 år

HTTP

_gid

Google

Registrerar ett unikt ID som används för att föra statistik över hur besökaren använder webbplatsen.

1 dag

HTTP

_gcl_au

Google

Används av Google Adsense för att experimentera med hur effektiva deras annonser är. Detta sker på alla webbplatser som använder Google Adsense.

3 mån

HTTP

__hssc

Hubspot

Används för att avgöra om besökarens cookie-data ska uppdateras i besökarens webbläsare.

1 dag

HTTP

__hssrc

Hubspot

Används för att känna igen användarens webbläsare vid återbesök.

Session

HTTP

__hstc

Hubspot

Anger ett unikt ID för det aktuella besöket. Detta gör det möjligt för webbplatsen att skilja enskilda besök från varandra, vilket används för intern statistik och analyser.

13 mån

HTTP

hubspotutk

Hubspot

Anger ett unikt ID för det aktuella besöket. Detta gör det möjligt för webbplatsen att skilja enskilda besök från varandra, vilket används för intern statistik och analyser.

13 mån

HTTP

_fbp

Facebook

Hjälper oss att leverera marknadsföring till användare som redan har besökt vår webbplats när de använder Facebook eller en annan digital plattform som ägs av Facebook.

3 mån

HTTP

_clck

Microsoft Clarity

Används för att lagra och kombinera sidvisningar av en användare till en enda sessionsinspelning.

30 dagar

HTTP

_clsk

Microsoft Clarity

Används för att lagra och kombinera sidvisningar av en användare till en enda sessionsinspelning.

30 dagar

HTTP

CLID

Microsoft Clarity

Identifierar första gången denna användare sågs på webbplatsen.

13 mån

HTTP

ANONCHK

Microsoft Clarity

Anger om det unika användar-ID:t (MUID) ska överföras till ANID, som är en cookie som används för reklam. MS Clarity och WeDoBooks använder inte ANID, så detta är alltid satt till 0.

13 mån

HTTP

MR

Microsoft Clarity

Anger om det unika användar-ID:t (MUID) behöver uppdateras.

13 mån

HTTP

MUID

Microsoft Clarity

Identifierar den unika webbläsare som besöker Microsofts webbplatser. Dessa cookies används för annonsering, analys och andra operativa ändamål.

13 mån

HTTP

SM

Microsoft Clarity

Används för att synkronisera MUID mellan Microsoft-domäner.

13 mån

HTTP

 

Öppenhet och valmöjligheter

Om du använder någon av våra tjänster via en webbläsare kan du låta webbläsaren blockera alla cookies, inklusive cookies som är associerade med WeDoBooks, eller låta den indikera när en cookie lagras av oss. Det är dock viktigt att komma ihåg att flera tjänster kanske inte fungerar korrekt om du inaktiverar cookies.

Läs mer om cookies och hur du inaktiverar dem här:  https://www.pts.se/sv/bransch/internet/integritet/information-om-kakor/ 

Lagringsperiod

Vi lagrar uppgifter under den tidsperiod som tillåts enligt lag och raderar dem när de antingen löper ut eller inte längre är relevanta för behandlingen och det samtycke som getts. Perioden beror på informationens natur och anledningen till lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information ska raderas, men praxis följer de grundläggande principerna för datalagring (syftet med behandlingen måste vara relevant och giltigt).

Vi lagrar uppgifter under den tidsperiod som tillåts enligt lag och raderar dem när de antingen löper ut eller inte längre är relevanta för behandlingen och det samtycke som getts. Perioden beror på informationens natur och anledningen till lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information ska raderas, men praxis följer de grundläggande principerna för datalagring (syftet med behandlingen måste vara relevant och giltigt).

Rätten att bli bortglömd gäller naturligtvis och du kan kontakta gdpr@wedobooks.io om du vill få samtycke eller information borttagen. 

Om du inte vill ha spårning av ditt beteende på vår webbplats kan du läsa om hur du stänger av och hanterar cookies på Post- och Telestyrelsens hemsida:  https://www.pts.se/sv/bransch/internet/integritet/information-om-kakor/, men det kan påverka hur våra tjänster fungerar.

Utlämnande av uppgifter

WeDoBooks överför som huvudregel inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om vi överför dina personuppgifter till tredje part i länder utanför EU/EES säkerställer vi att det finns lämpliga skyddsåtgärder, inklusive, så långt det är möjligt, att den tredje parten är certifierad genom Data Privacy Framework eller, som ett minimum, att överföringsgrunden är EU:s standardavtalsklausuler (även kallade Standard Contractual Clauses från den 4 juni 2021) om dataöverföring i våra avtal med parter som tar emot personuppgifter.

För marknadsföringsändamål använder vi till exempel ett företag (Hubspot) i USA som personuppgiftsbiträde. Även om detta är ett USA-ägt företag säkerställer vi att personuppgifter inte överförs och behandlas i USA genom att alla uppgifter lagras i ett europeiskt datacenter.

Läs mer om vårt personuppgiftsbiträdesavtal med Hubspot här: https://legal.hubspot.com/dpa

Ovanstående exempel täcker hur vi arbetar med din information i allmänhet, så att den är säker genom hela processen, även för andra företag än Hubspot-exemplet.

Säkerhet

Våra affärspartners vidtar nödvändiga åtgärder för att säkra data så att de överensstämmer med GDPR. Detta innebär också att endast relevanta medarbetare kan få tillgång till de uppgifter som lämnats till WeDoBooks i samband med interaktion på våra tjänster.

Rätt till information och invändningar

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt använt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifterna. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan ställas till: gdpr@wedobooks.io.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du skicka oss en begäran till den ovan nämnda e-postadressen.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:


WeDoBooks Holding A/S
Katrinebjergvej 115
8200 Aarhus N
Tlf: (+45) 70 22 05 04
CVR-nr: 37165875

Uppdaterad: 03.01.2024